vvfdsd

Tên : Phin lọc 3M 6001
Hãng 3M
Chất liệu : Phin lọc hoạt tính kết hợp màng poly
Quy cách : 1 cặp/ bịch
Tính năng : Lọc các chất độc hại, bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac, hơi hữu cơ, hơi acid, môi trường hóa chất, dầu khí, dung môi, xăng dầu….
Ứng dụng: trong các môi trường độc hại

Tên : Phin lọc 3M 2097
Hãng 3M
Quy cách : 1 cặp trong bao đóng gói
màu hồng
Chất liệu : cấu tạo từ lõi than hoạt tính và màng poly
Tính năng : Loại trừ bụi dầu, bụi hàn, hơi hữu cơ
tiêu chuẩn: NIOSH P100

Phin lọc 3M6003 lọc khí hữu cơ và vô cơ OV / SD / HC / CL / HF / HS / H2S
Hãng 3M
Chất liệu : Phin lọc hoạt tính kết hợp màng poly
Quy cách : 1 cặp/ bịch
Tính năng : lọc khí hữu cơ và vô cơ : OV / SD / HC / CL / HF / HS / H2S, Lọc các chất độc hại, bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac, bụi siêu vi
Tiêu chuẩn : Niosh , TCVN

Tên : Phin lọc 3M 6004
Hãng 3M
Chất liệu : Phin lọc hoạt tính kết hợp màng poly
Quy cách : 1 cặp/ bịch
Tính năng : Lọc các chất độc hại, bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac, hơi hữu cơ, hơi acid, môi trường hóa chất, Bảo vệ hô hấp khỏi các khí độc trong mt Amoniac ( NH3) và methylamine ( CH3NH2).
Ứng dụng: trong các môi trường độc hại

Phin lọc 3M6006 lọc các khí độc vô cơ và hữu cơ như : OV / SD / HC / CL / CD / HF / HS / AM / MA / FM / SO2 / HCL / CL2 / CLO2 / H2S / NH3 / CH3NH2 / CH2O
Hãng 3M
Chất liệu : Phin lọc hoạt tính kết hợp màng poly
Quy cách : 1 cặp/ bịch
Tính năng :
+ lọc các khí độc vô cơ và hữu cơ như : OV / SD / HC / CL / CD / HF / HS / AM / MA / FM / SO2 / HCL / CL2 / CLO2 / H2S / NH3 / CH3NH2 / CH2O
+ Lọc các chất độc hại, bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac, hơi hữu cơ, Sử dụng trong môi trường có không khí bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac

Phin lọc 3M 6009
Hãng 3M
Chất liệu : Phin lọc hoạt tính kết hợp màng poly
Quy cách : 1 cặp/ bịch
Tính năng : Lọc các chất độc hại, bảo vệ hô hấp trong nhiều môi trường bị ô nhiễm, nhiễm khí độc, acid, amoniac, hơi hữu cơ, hơi acid, môi trường hóa chất, Phin lọc phòng độc hơi thủy ngân và khí clo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *