Quần áo kho lạnh

Quần áo kho lạnh, quần áo cấp đông, quần áo bảo hộ kho lạnh

Thông tin chi tiết Quần áo kho lạnh, quần áo cấp đông, quần áo bảo hộ kho lạnh

Quần áo kho lạnh hay còn gọi với nhiều tên khác nhau như quần áo cấp đông, quần áo bảo hộ kho lạnh .. với mục đích giữ ấm, bảo vệ người lao động làm việc trong môi trường lạnh có nhiệt độ phòng âm từ 0 đến âm 40 độ. quần áo được may với chất liệu vải chống thấm nước

Hiện nay công ty việt an phát chúng tôi chuyên cung cấp những vật tư bảo hộ lao động và quần áo cấp đông dùng trong kho lạnh. Quần áo kho lạnh có phản quang và không phản quang gồm những bộ sau

  • Quần áo kho lạnh 0 độ (loại 2 lớp ): làm việc trong môi trượng lạnh từ 10 độ xuống 0 độ
  • Quần áo kho lạnh âm 10 độ (loại 3 lớp : làm việc trong môi trượng lạnh từ 0 độ xuống âm 10 độ
  • Quần áo kho lạnh âm 25 độ (loại 4 lớp : làm việc trong môi trượng lạnh từ âm 10 độ xuống âm 25 độ
  • Quần áo kho lạnh âm 40 độ (loại 5 lớp : làm việc trong môi trượng lạnh từ 25 độ xuống âm 40 độ
  • Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp găng tay kho lạnh âm 40 độ

Bảo hộ lao động Việt An Phát

Để ngăn ngừa rủi ro tai nạn trong môi trường phòng lạnh, bạn hãy trang bị quần áo bảo hộ kho đông lạnh trước khi làm việc. Chúng tôi cam kết giá cả cạnh tranh bên cạnh đó là bảo vệ bạn trước nguy cơ tai nạn lao động làm việc trong môi trường lạnh. Hãy trang bị quần áo cấp đông cần thiết cho bạn

Quần áo kho lạnh, quần áo cấp đông, quần áo bảo hộ kho lạnh

Thông tin chi tiết Quần áo kho lạnh, quần áo cấp đông, quần áo bảo hộ kho lạnh

Quần áo kho lạnh hay còn gọi với nhiều tên khác nhau như quần áo cấp đông, quần áo bảo hộ kho lạnh .. với mục đích giữ ấm, bảo vệ người lao động làm việc trong môi trường lạnh có nhiệt độ phòng âm từ 0 đến âm 40 độ. quần áo được may với chất liệu vải chống thấm nước

Hiện nay công ty việt an phát chúng tôi chuyên cung cấp những vật tư bảo hộ lao động và quần áo cấp đông dùng trong kho lạnh. Quần áo kho lạnh có phản quang và không phản quang gồm những bộ sau

  • Quần áo kho lạnh 0 độ (loại 2 lớp ): làm việc trong môi trượng lạnh từ 10 độ xuống 0 độ
  • Quần áo kho lạnh âm 10 độ (loại 3 lớp : làm việc trong môi trượng lạnh từ 0 độ xuống âm 10 độ
  • Quần áo kho lạnh âm 25 độ (loại 4 lớp : làm việc trong môi trượng lạnh từ âm 10 độ xuống âm 25 độ
  • Quần áo kho lạnh âm 40 độ (loại 5 lớp : làm việc trong môi trượng lạnh từ 25 độ xuống âm 40 độ
  • Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp găng tay kho lạnh âm 40 độ

Bảo hộ lao động Việt An Phát

Để ngăn ngừa rủi ro tai nạn trong môi trường phòng lạnh, bạn hãy trang bị quần áo bảo hộ kho đông lạnh trước khi làm việc. Chúng tôi cam kết giá cả cạnh tranh bên cạnh đó là bảo vệ bạn trước nguy cơ tai nạn lao động làm việc trong môi trường lạnh. Hãy trang bị quần áo cấp đông cần thiết cho bạn