Mặt nạ phòng độc

Bạn đang cần tìm gì?

 1. Mặt nạ Phòng độc, Chống hóa chất
 2. Mặt nạ phòng bụi
 3. mặt nạ phòng khói, thoát hiểm
 4. Mặt Nạ nhập khẩu hàn Quốc
 5. Mặt nạ 3M chính hãng
 6. Khẩu trang chống bụi
 7. khẩu trang phòng độc
 8. Khẩu trang 3M
 9. Phin lọc các loại

Mặt nạ phòng độc tác dụng chính của nó là ngăn chặn khí độc đi vào đường hô hấp. Có nhiều loại nhưng được chia thành 2 Loại chính : loại mặt nạ nguyên mặt và loại mặt nạ bán mặt. Cả hai loại nguyên mặt và bán mặt được chia thành 2 loại : Loại 1 phin lọc và loại 2 phin lọc. Dạng vòi là 1 loại khác nhưng đặc điểm chung là có phin lọc và phòng độc.

Các loại Mặt nạ phòng độc

Bảo hộ lao động Việt An Phát chúng tôi Chuyên cung cấp các mặt hàng về Mặt nạ phòng độc, mặt nạ chống hóa chất, mặt nạ phòng bụi, mặt nạ chống khói và các trang bị bảo hộ lao động khác

Mặt nạ chống độc có các dạng như sau:

 • dạng vòi
 • 1 phin lọc
 • 2 phin lọc
 • loại bán mặt
 • loại nguyên mặt ( ôm lấy khuôn mặt )
 • loại trùm đầu

Bạn đang cần tìm gì?

 1. Mặt nạ Phòng độc, Chống hóa chất
 2. Mặt nạ phòng bụi
 3. mặt nạ phòng khói, thoát hiểm
 4. Mặt Nạ nhập khẩu hàn Quốc
 5. Mặt nạ 3M chính hãng
 6. Khẩu trang chống bụi
 7. khẩu trang phòng độc
 8. Khẩu trang 3M
 9. Phin lọc các loại

Mặt nạ phòng độc tác dụng chính của nó là ngăn chặn khí độc đi vào đường hô hấp. Có nhiều loại nhưng được chia thành 2 Loại chính : loại mặt nạ nguyên mặt và loại mặt nạ bán mặt. Cả hai loại nguyên mặt và bán mặt được chia thành 2 loại : Loại 1 phin lọc và loại 2 phin lọc. Dạng vòi là 1 loại khác nhưng đặc điểm chung là có phin lọc và phòng độc.

Các loại Mặt nạ phòng độc

Bảo hộ lao động Việt An Phát chúng tôi Chuyên cung cấp các mặt hàng về Mặt nạ phòng độc, mặt nạ chống hóa chất, mặt nạ phòng bụi, mặt nạ chống khói và các trang bị bảo hộ lao động khác

Mặt nạ chống độc có các dạng như sau:

 • dạng vòi
 • 1 phin lọc
 • 2 phin lọc
 • loại bán mặt
 • loại nguyên mặt ( ôm lấy khuôn mặt )
 • loại trùm đầu