Bình chữa cháy

Bình chữa cháy, bình cứu hỏa

Bình chữa cháy, bình cứu hỏa