Nút tai chống ồn

Nút tai chống ồn (Earplugs) là một thiết bị được sử dụng để giảm thiểu độ ồn và bảo vệ tai khỏi các tác động tiếng ồn gây hại.

Các nút bịt tai chống ồn có thể được làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm silicone, cao su, bông, vv. Chúng được thiết kế để vừa vặn và thoải mái trong tai, giúp tạo ra một sự kín khít đủ để cô lập tai khỏi tiếng ồn bên ngoài.

Các nút bịt tai chống ồn thường được phân loại theo cấp độ giảm tiếng ồn khác nhau, được đo bằng đơn vị decibel (dB). Các cấp độ thông thường bao gồm:

  • Cấp độ ổn định: giảm tiếng ồn từ 0-10 dB.
  • Cấp độ trung bình: giảm tiếng ồn từ 10-20 dB.
  • Cấp độ cao: giảm tiếng ồn từ 20-30 dB.
  • Cấp độ rất cao: giảm tiếng ồn từ 30-40 dB.

Các nút bịt tai chống ồn được sử dụng rộng rãi trong các công việc có nguy cơ tiếng ồn gây hại, như làm việc trong nhà máy, xưởng sản xuất, sân bay, vv. Chúng cũng được sử dụng trong các hoạt động giải trí như đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời, vv. để bảo vệ tai khỏi các tác động tiếng ồn gây hại.

Nút tai chống ồn (Earplugs) là một thiết bị được sử dụng để giảm thiểu độ ồn và bảo vệ tai khỏi các tác động tiếng ồn gây hại.

Các nút bịt tai chống ồn có thể được làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm silicone, cao su, bông, vv. Chúng được thiết kế để vừa vặn và thoải mái trong tai, giúp tạo ra một sự kín khít đủ để cô lập tai khỏi tiếng ồn bên ngoài.

Các nút bịt tai chống ồn thường được phân loại theo cấp độ giảm tiếng ồn khác nhau, được đo bằng đơn vị decibel (dB). Các cấp độ thông thường bao gồm:

  • Cấp độ ổn định: giảm tiếng ồn từ 0-10 dB.
  • Cấp độ trung bình: giảm tiếng ồn từ 10-20 dB.
  • Cấp độ cao: giảm tiếng ồn từ 20-30 dB.
  • Cấp độ rất cao: giảm tiếng ồn từ 30-40 dB.

Các nút bịt tai chống ồn được sử dụng rộng rãi trong các công việc có nguy cơ tiếng ồn gây hại, như làm việc trong nhà máy, xưởng sản xuất, sân bay, vv. Chúng cũng được sử dụng trong các hoạt động giải trí như đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời, vv. để bảo vệ tai khỏi các tác động tiếng ồn gây hại.